Thời gian làm việc
Chương trình khám Tim Mạch cùng chuyên gia

Chương trình khám Tim Mạch cùng chuyên gia

Theo thống kê hội tim mạch Việt Nam, cứ 3 người trưởng thành lại có 1 người mắc bệnh tim mạch. Bệnh tim là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới, nhưng điều nguy hiểm là nhiều người lại không hề nhận biết được dấu hiệu của bệnh do nó đến rất âm thầm.

Xem chi tiết