https://hoanmyvinh.com/kham-suc-khoe-tong-quat/ /vn/cam-on

GÓI KHÁM SỨC KHOẺ: CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ BẢO VỆ BẠN VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU

Hãy chăm sóc, quan tâm mỗi ngày bởi vì một cơ thể im lặng chưa chắc đã khỏe mạnh!

Gói Hạng mục Giới tính Giá (VNĐ)
GÓI KHÁM SỨC KHỎE TIỀN HÔN NHÂN 18 hạng mục Nam 2.024.000
18 hạng mục Nữ 1.540.000
GÓI KHÁM SỨC KHỎE CƠ BẢN 16 hạng mục Nam 1.282.000
19 hạng mục Nữ 1.639.000
GÓI KHÁM SỨC KHỎE TỔNG QUÁT 19 hạng mục Nam 1.733.000
23 hạng mục Nữ 2.475.000
GÓI KHÁM SỨC KHỎE CHUYÊN SÂU 25 hạng mục Nam 3.300.000
30 hạng mục Nữ 4.593.000
GÓI KHÁM TOÀN DIỆN ĐẶC BIỆT 44 hạng mục Nam 12.490.000
49 hạng mục Nữ 13.780.000